कोभिड-१९ विरुद्ध खोप पहिलो डोज लगाउने बारे बिदुर नगरपालिका को सूचना …..!

Narendra Amatya ४ महिना अगाडि

कोभीड -१९ बिरुध्द खोप पहिलो मात्रा पाउनु पर्ने सम्पूर्ण लक्षित समूह ले निम्न मिति र स्थानमा सम्पर्क गरी खोप लागाउन हुन संबधित सबैलाई जानकारी गरिन्छ। कोही नछुटनु होस,एक ले अर्को ब्यक्ति लाई पनि खोप को जानकारी गराउनु होस। — ★खोप लगाउन आउदा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नु पर्ने छ ★कोभीड-१९ कुनै लक्षण देखियको छ वा कोभीड पोजेटिभ भई निको भयको एक महीना पूरा भयको छैन भने खोप लागाउनु हुदैन। —● मिति:-१०७८/१०/१८ र १९ गते ●समय:बिहान १०:०० बजे देखी बेलुका ०४:०० बजे सम्म खोप सम्बधी जानकारी लिइने स्थान: वडा नम्बर-१:- सहरी स्वास्थ्य केन्द्र,बान्द्रे नर्सरी वडा नम्बर-२:- नुवाकोट हेपो नुवाकोट वडा नम्बर-२सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, बिदुर वडा नम्बर-३:-खड्कभंज्यांङ्ग हेपो वडा नम्बर-३ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र देबीघाट वडा नम्बर-४:- सहरी स्वास्थ्य केंद्र बट्टार वडा नम्बर-५:- सहरी स्वास्थ्य केन्द्र माझिटार वडा नम्बर-६:-सहरी स्वास्थ्य केंद्र इनारपाटी वडा नम्बर-७:-तुपचे हेपो. तुपचे वडा नम्बर -७ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुपचे, आक्करे वडा नम्बर-८:- सहरी स्वास्थ्य केंद्र-८ भिरूमकोट वडा नम्बर-९:- सहरी स्वास्थ्य केंद्र जफती वडा नम्बर-१०:-सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, गेर्खुटार वडा नम्बर-११:- गेर्खु हेपो.,गेर्खु वडा नम्बर-११ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र उपल्लो गेर्खु वडा नम्बर-१२:-चारघरे हेपो, चारघरे वडा नम्बर-१३:- कल्याणपुर हेपो, देउडी पुनश्च:- अन्य जानकारी सम्बन्धित वडा कार्यालय बाट पनि लीन सक्नु हुनेछ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

खुल्ला पोस्ट