नायक यमनले गलफ्रेन छ भनेपछि नायिका रुपा परे तिन छक ||

खुल्ला पोष्ट

नयाँ पोष्ट