नायक यमनले गलफ्रेन छ भनेपछि नायिका रुपा परे तिन छक ||

नयाँ पोष्ट