नेपाल आमा बेचिरहँदा घरमा सुतेर बस्नेलाई नेपालसँग माग्ने कुनै अधिकार छैन