बमजन कसरी मैत्रेय बुद्ध ? बेपत्ता रितासँगै एउटै कोठामा बस्थे