भद्रगोलको लागि कपाल मुन्डन गरेपछि भाइरल अनुमती नेपालीको भित्री कथा