सन् २०१९ : फेसबुकका लागि खराब समयको सुरुवात

खुल्ला पोष्ट

के हो हाइपर फन्ड …. ?